ประกาศราคากลาง

( สำเนา )

ประกาศ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง เปิดเผยราคากลาง

          จ้างซ่อมปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง ๓๗ ขนาด ๑๕๕ มม. เอ็ม ๑๐๙ เอ ๕ อัตตาจร จำนวน ๑๐ หน่วยยิง และจ้างซ่อมรถสายพานบรรทุกกระสุน เอ็ม ๙๙๒ เอ ๑ จำนวน ๑๐ คัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

   
เอกสารแนบ

จ้างซ่อมปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง_37_ขนาด_155_มม_centerprices1183._เอ็ม_109_เอ_5_อัตตาจร_จำนวน_10_หน

Close

ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :